Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 9§ )+

Die nooit een ander haat, om dat bij anders denkt!

Die, met een vroom gedrag, den (ruggen (nood-aart wenkt,

Om, op 't geheiligd (poor der Christenen, te treeden!

Die Christendeugden voegt bij vuurige gebeden!

Die, door zijn heiligheid, den wuften vrijgeest leert,

Dat hij geen harsfenfchim maar zijn' verlosfer eert!

Die nooit gewetensdwang, of wrev'le broedertwisten Voor echte teekens houdt van een' regtfchapen Christen! Die ook zijn Vaderland, met hart en ziel, bemint,

Zou die geen Christen zijn? geen waare menfchenvrind?

Of zou het Christendom den flerveling gebieden, Het dierbaar Vaderland, in zijnen nood, te ontvlieden? Leert dan het Christendom den mensch ondankbaarheid? Verblinden! ziet! uw gade, uw teder wichtje fchreit! Uw medeburger roept! hij wordt in 't (lof vertreeden 2 Gij zit in veiligheid, en prevelt uw gebeden;

Sluiten