Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 99 >

Daar uw zwartgallig hart der rampen geene voelt! Alleen een doodfche fchrik, die door uw leden woelt, Geeft nog een weinig vuurs aan uw gewoone zugten, Daar u een naar gerugt, voor eigen ramp, doet dugten!

Neen, ed'le menfchcnvriend! regtfchapen patriot! Gij, die u niet onttrekt, wanneer ee-n grimmig lot Den Vaderlande dreigt; die, vol van mededoogen, Uw hart tot God verheft, en fmeekt met fchreïende oogen; Gij weet, dat uw gebed der Godheid niet behaagt, Wanneer men werkloos zugt, daar 't land om bijftand vraagt! Gij voegt bij uw gebed den burgerlijken degen , En wagt, in 't heilgeloof, den goddelijken zegen!

Mijn vriend! gij, die, aan't volk, der Christnen godsdienst leerd, En 't fpottend ongeloof, uit onzen tempel, weert, '

Gij Jeerd den Christen ook zijn Vaderland beminnen

G 2

Sluiten