Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 103 )+

Capellen! moest de Dood u treffen.! . . . Hier kan mijn lied zich niet verheffen,

Maar zinkt, zoo als uw lijk in 't graf!

Deedt u dat wreede inonfter fneven, , Capellen daar uw hand het leven,

Aan Neèrland's oude Vrijheid, gaf!

o Dood! heeft dan het mededogen Nog nimmer uwe borst bewogen?

Gevoelde nooit uw hart een' fchrik, Wanneer gij groote llervelingen Uw' dolk, in 't krimpend hart, moest wringen

Hen zaagt in 't uitterfte oogenblik?

Mijn God! moest dan Capellen fneven? . . . Hebt gij den Dood ten (laaf gegeven,

Aan 't vrijheid-haatende geweld? Heeft hij, ten dienst van flaaffche grooten, Den moorddolk hem in 't hart geftooten —»

Den man verraderlijk geveft?

' G4

Sluiten