Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( H3 )+

Solo.

Met grooter magt en meerder fehepen Dagt hij ons, in zijn nest, te (kepen;

Maar wij, van Neêrlands God verzeld, Wij hebben, door heldhaftig poogen, In weêrwil van zijn groot vermogen,

Zijn' opgeblazen trots geveld! Wij hebben, voor der volken oogen,

Den ouden roem in 't licht gefield!

Chorus.

Wij hebben, voor der volken oogen, Den ouden roem in 't licht gefield! Solo.

Zoo moet Gods trouw ons immer blijken!

Hij deedt den trotfchen vijand Wijken! ■

Hij (treedt voor 't dieibaar Vaderland? Chorus.

Hij (treedt voor 't dierbaar Vaderland! H

Sluiten