Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 119 >

Gij, Patriot, gij leert en fügt, Doch doemt het laffe kreupeldicht

Der vuige vaerzenlijmers; Gij fchimpt niet op een' laffen toon,

Maar fiert die zenuwlooze rijmers Met eene doornenkroon.

Gij wikt en weegt, in uw verftand, Het waare heil van 't Vaderland;

Dit zoekt gij te betragten. De waarheid Miert uw tong en veer;

En ziet ge u van den nijd veragten, Die laster is uw eer.

En is en haardftede en altaar,

Is 't Vaderland in doodsgevaar ■

ó! Dan veragt gij 't leven! Dan juicht gij in den bangften nood! En zoekt, door waaren'moed gedreven,

De vrijheid of den dood!

II 4

Sluiten