Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•*( 127 )*

Drinkt ge uit de laauwe bron, dier laffe, vuile zeden,

Wier flaauw en walg'lijk vogt het vuur der zie! verdooft

De vaardigheid en kragt, aan vastgefpierde leden,

Aan 't edelfie gelaat zijn edelheid ontrooft? Zou een verwijfde tooij, aan mannen, meer behagen,

Dan, vaardig afgerigt, het zWaare krijgsgeweer, Voor 't lieve Vaderland voor onze rust, te draagen ?

Hij, die hier aarz'len durft, bezit noch moed, noch eer! Maar neen! ik zie het vuur der vrijheid in uwe oogen,

Gij zijt nog niet ontaart van 't oude zeeuwfche bloed! En, fpot een kleen getal van fiaaven, met uw poogen;

Die laffe fpotternij geeft vuur aan uwen moed!' Mijn broeders, Iaat geen wrok, uit dweeperij, geboren,

Verbonden aan 't belang van flaaffche vorften-min, U immer, in den loop van uwen ijver, Hooren:

Die wrok heeft dood'lijk gif, voor uwe Vrijheid, in!

Sluiten