Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+( 130 )*

Zoo moet, hoe 't immer gaa, uw fierheid niet verwrikken;

Oflchoon een vuige haat op uw geled'ren woed' -— Niets moete uw dapperheid, uw edel hart verfchrikken;

Die doorens van 't geweld zijn prikkels van uw' moed!

Dan moge een vreemde magt uw flranden vrij genaken .

liet binnenlandsch geweld heff' vrij een moordkreet aan ■

Mijn broeders, zoo uw anri de Vrijheid wil bewaken, Zoo gij eendragtig zijt wie zal u wederftaan?

Ach! mogt ik dan, met u, in de oorlogskunst ervaaren, Ook firijden aan uw zij, bij 't noopen van den nood!

Wie ook lafhartig beeve, in hecte krijgsgevaaren

Ik tart, voor 't Vaderland, met uwen moed, dea dood!

Sluiten