Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MIJN VADERLAND.

Genoeg , mijn Vaderland ! ik heb voor u gezongen !

'k Leg nu mijn ted're lier, aan uwe voeten, neêr! Die lier, door Zelfbelang, nooit aan mijn vuist ontwrongen,

Leg ik, mijn Vaderland, nu aan uw voeten neêr! Klonk fomts een valfche toon uit mijn gefpannen fnaaren;

't Was dan, wanneer mijn hand, mijn hart, niet volgen kon,

Wanneer de zugt voor u en 't vuur van mijne jaarea-,

Met een vereende kragt mijn' boezem overwon!

K 3 V

Sluiten