Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C " )

Gij hebt verfcheidene der fiukjes, die in dit bundeltje komen zullen, gezien, en er mij u-we gedanten over medegedeeld; ik vlei mij, dat de overigen, die gij niet gezien bebt, u niet onaangenaam zijn zullen,

Be vorming, de wending van onzen finaak, en van ens genie hangt, niet zelden, van de geringJle kleinigheden, af; dit heeft de ondervinding mij zelf geleert. Ik <wil u eenige oogenblikken lastig vallen, met u een kleene befebrijving ie geven van de ontwikkeling, voordgang en wending van mijn genie (*). Ik begrijp duidelijk, dat ik

C') Mijn GENK! Mogelijk zou mm lier viel een nederige aan¬

merking noodzakelijk achten : het woord genie beeft zeker eene grootc heteekenis; doch ik ■oerfiaa er lier alleen door, die maat» van werkende of rustende bekwaamheid, die den msmcb, ia het vr.k der fchtott» kimsscn, tot hst uitvoeren van zekeren taai, gefihiit naait, e*

Sluiten