Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

("I)

niet boog genoeg geplaatst ben, om deze befcbrijving zeer belangrijk te doen zijn: mogelijk zou men er zelfs wel iets van bet verwaande in meenen te vinden. Wat bet eerjle betreft: ik geloof, dat'de feboone kunstenaars, fcbilders en dichters enz. zich zeiven doorgaans te weinig waarnemen; te dikwijls in een' kring omwandelen, zonder zelf te weten, hoe zij er ingekomen zijn of hoe uitgebreid bet vak zij, in bet welke zij vrij kunnen arbeiden. Dat aanteekeningen van dezen aart, zeer veele nuttigheden zouden hebben, is zeer zeker; jonge geniën zouden niet zelden eene gelijkheid vinden tusfeben deze befchrijvingen en hunnen eigenen natuurlijken aanleg; en dit zou hun eeit bandleiding kunnen geven, om op den reg¬

iem in den eigenlijken zin , een kunstenaar doet zijn. Brouwer e;i Jan Steen weren dus geniën , doch zij hebben een andere -plaats dan-

Rubbens en RapHASl. Onder de dichters hebben dezelfde' rangen

flaatsj voorbeelden behoef ik niet te geven.

# 2

Sluiten