Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten weg te komen en te worden, die zij zijn tonnen. Zoo wij ook doorgaans meer van het karakter eens dichters, als dichter wisten, bet karakter zijner Schriften zou ons duidelijker worden; wij zouden feboonbeden •vinden, die ons anders verborgen biceven; en wij zouden

fommige gebreken meer als gebreken van zulk of zulk

een genie kunnen bepaalen. Deze aanmerkingen zijn niet

nieuw; zij zijn reeds voor mij gemaakt. In mijn

vroegere jeugd bad ik dichterlijk gevoel: dat is: ik befchouwde de dingen, die rondom mij waaren, al doorgaans, met andere oogen, dan zij, die gemeenzaam' rast mij omgingen ; mijn verbeelding vervulde de ledige velden, met ftrijdende legers, en de zee met vlooten: 't was mij onverdraaglijk, als mijn jo?ige vrienden , niets van dit alles, konden ontdekken. Een, w'uns ongeluk mij zeer grieft, jlemde het meest met mij in ; hij hadt een levendige verbeelding, en z:cr veel gevoel; in laateren tijd werd bij bejiemd, om fchilder te word:n;

Sluiten