Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C vni )

dinnen, Nymphen en Najaden, in rijmende gelederen; ik vergat niet Phebus, als boofdvan dit corps, bet heerlijkst te deen uitkomen, dit begrijpt g:j! Dit hoogdraavende, zoo als mijne -vrienden Let geliefden te noemen, baat toch de eer niet, van mij regt te behagen; ik gevoelde fumlijds zelfs een foort van fcbaamte9 wanneer ik, voor den eeiï of anderen, mijne Godenvolle gedichten oplas. Mijn fmaak was , door fegte voorbeelden, bedorven; mijn geest was aangevallenen overrompeld, op een1 tijd, dat Lij geheel en al bloot lag; en, daar bij geen' beieren vriend kende, zijn' vijand, met vermaak, ontving, 't Staat mij nog duidelijk voor, dat ik dikwijls, in eenzaarne wandelingen, de ondergaande zon, de ftille zee, en bet ganfebe rustende laudfcbap, met een gevoel en een verrukking, lefchmwde, die liederen in mij deden opkomen, zoo als ik er nog geene, bij mijne dichters, gelezen had. Deze liederen gevoelde ik, zonder hen te kannen uitdrukken; ook was ik te veel verjiaafd aan mijne-

Sluiten