Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( XIV )

in onzen kleinen kring, kan noch zal, door iemand,

vervuld worden, dan door u zelf!

Nu nog een woord, over de voordbrengzels van mijn* geest, in dit laatfte tijdperk. Daar zijn zekere geliefkoosde denkbeelden, die met onzen geest, en met onze natuurlijke neigingen het meeste overeenkomen; zoo heeft

een fchilder een geliefd beeld eene houding een

landfchap, enz. Een dichter een zekere gedagte, die, op verfcheidene wijzen, gevarieerd} zijn voordbrengzels, van andere, onderfcheidt. Het wandelen op den weg des levens, is, bij mij, zulk een geliefd denkbeeld; mogelijk heb ik er te veel gebruik van gemaakt, doch ik vlei mij, dat ik deze gedagte, door bijgevoegde omfiandigheden, genoegzaam gevarieerd heb, om haar niet eentoonig te doen zijn. De gedagte is zoo zeer de geliefkoosde van mijn hart als van mijn vernuft: nooit komen de denkbeelden van wisfelvalügheid des levens, droefheid en

Sluiten