Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

Dien Natuur mij doet genieten; Maar, hoe groot, hoe onuitfpreeklijk, Wordt dien wellust, lieve vrienden, Daar we, in ons veré'enigd harte, Diei gevoelen en bezingen]

A's de fiormen uit het noorden, Buld'rend, door de boomen, gieren, Ons, den fcheipgcpunten hagel, In 't gebogen aanzigt drijven; Als een ratelende donder, Met de forsfche ftem der winden, Ons het jeugdig hart doet rillen; Als het opgezette water, Eruisfchend, fpoelt, fcmgi onze wegen, Ons, onzeker, voord doet hijgen;

Sluiten