Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Dan, mijn vrienden, droomt vertroosting, Üit uw hafï, in mijnen boezem! Dan zijn mij uw gulle blikken, Zonnen, die mijn ziel verheugen!

Lieve vrienden, reisgenooten, Als ik eens, vermoeid van 't wand'len, Aan uw zijde, neêr zal zijgen, En de Dood mijn oogen fluiten, En mij zagtkens zal doen flaapen; Dan, mijn vrienden, voert mij flaapend, In een ftil en eenzaam boschje: Ziet gij daar twee digte boomen, Die elkander als omhelzen; Geeft mij, onder deze boomen, Dan een flille, zagte, rustplaats!

A 2

Sluiten