Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

Een zaligend geluk is 't doel van uw bejeeren;

Maar menigwerf, te dwaas, Eetooverd, door den fehijn, van dartelende fchiramen,

Miskent ge uw waar geluk!

Gelijk een vlugtlg febfp, ondanks zijn roer en zeilen,

Wanneer de Huurman flaapt, Een fpeeltuig is des winds; zoo fling'ren u uw driften,

Wanneer uw rede flaapt!

Maar, wen ge uw' pligt volbrengt, dan is uw^anfche wezen,

Gelijk een adem Gods, Die, op den groenen kruin, der hooggetopte boomen,

De blaadjes zagt beweegt!

Dan doet ge, in 't drijvend oog, de dankbre traanen blinken!

Dan is 't of 't logge vleesch, De omneetbre vatbaarheid, uw's wezens, kan gevoelen,

Voor 't onbegrensd gciuk!

A 4

Sluiten