Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ti )

Zoo vertrapt een vlugtend leger, Door een grooter magt gejaagd,

Dikwijls nog een' iïerker' vijand, Dien 't, in zijne vlugt, ontmoet!

Strenge Winter, hoorde uw gramfchap Dan 't geloei der runders niet?

Hoorder gij de duizend Hemmen, Der onnooz'le kinders, niet?

Lieve Lente, waar vertoefdet

Waar verbleeft gij toch zoo lang?

Gij hadt, met een enkeld lagchtje, 's Winters grimmigheid verzagt)

Deedt u ook zijn woede beven?

Schroomdet gij uw' ted'ren voet, Op een aak'lig land te zetten,

Door den bangen Aroom vertrapt?

Sluiten