Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D O R I N D E.

Hier ligt mijn Damon nu in 't graf!

Mijn liefite, beste, vrind! Wat heeft die lieve jongeling

Mij tederiijk bemint! Mijn moeder hadt hem ook zoo lief,

Want hij was braaf en goed! Ach! waarom of mijn jeugdig hart

Hem nu reeds misfeu moet? B

Sluiten