Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25)

Zoo lagch: een held, na 't bloedig firijden,

Met traanen in 't gezigt! Nu dartelt wéér een lieflijk windje,

Door 't afgematte bosch, En kuscht de frisfche regendroppen,

Van 't fchomm'lend loover, af! Nu beuren weêr de fchoone bloemen

Ileur lagchend hoofd omhoog! Nu zingen weêr de lieve vogels,

In 't bosch, een dankbaar lied! Nu vaart de Godheid, op de geuren

Van 't frisfche lentekruid! Nu durft al 't fchepfel haar genaken!

De ganfche fchepping juicht!

B 5

Sluiten