Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(27)

Maar, 'k flap, in weêrwil van die winden, Toch rustig, onbekommerd, voord!

Na zulk een barre, norsfcbe, Lente, Kan wel een gulle Zomer zijn!

o Ja! ik zie dien blijden Zomer!

Mijn Lente vliege ras voorbij! Dan droogt een zagt een vriend'lijk windje

Mij 't zweet, van 't rimp'lend voorhoofd, af!

Dan wandel ik, door koele bosfchcn, Waar nooit de zon den grond befchouwt:

Waar flegts, door digtgevocgde takken, De dag een foinber licht verfpreidt.

o Neen! mijn jeugd is mij geen Lente!

Die Lente vliege ras voorbij! Dan zal mijn blijde Zomer volgen!

Ik zie hem ginds in de eeuwigheid!

Sluiten