Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

AI uw naare, bange, nagten

Zijn voorbij! AI die afgebroken fiaapjes»

Al dat leed! Afgematte, zwakke, moeder! Slaap nu ook! Slaap gerust, want de eng'Ien waaken, Lij uw kind ! Schrei dan, lieve, ted'rc, moeder,

Schrei niet meer! Zoudt gij weenen, nu uw Jantje,

Zagtkens flaapt? Neen! gij moet zoo lang niet weenen!

't Is genoeg! Gij zult ook, bij Jantje, eens flaapen, In het graf!

Sluiten