Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4* )

Vlugge geesten , hemellingen ,

Daalcn nu op de aard, Juichen , om het heil der meofchen ,

Zingen van Gods magt. Op de vlugge zuklewindjes

Vaaren zij omhoog

Lagchend zien zij naar beneden;

Daalen zingend weêr: „ Is de hemel fehoon en pragtig,

„ Pragtiger dan de aard? „ Neen! deze aard, zoo fehoon en heerlijk,

,, Is de hemel zelf! Hier» dit fehoon en ÜMlig bosc'.je

„ Is een heiligdom! „ Hier zien wij opregte menfehen,

„ Dankbaar neêrgckuield!

Sluiten