Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(46)

Haar, al lagchend, dwong te drinken. Ch'.oris bloosde, en frak heur handje,

Bevend, naar den gouden beker.

IJllings daalde een Engel neder:

„ Chloris! vlied! in dezen beker

„ Is het gif, voor jeugdige onfehuld!"

Chloris fchrikte, gilde en vlugtte;

En de dartele Verleiding

Volgde, met een hec-te woede,

't Vlugtend meisje, op alle wegen.

Eindlijk viel de lieve Chloris, Afgemat, op de aarde, neder: „ God der onfehuld! riep het meisje, „ Geef mij toch een kleene fchuilplaats! „ Ach! ik kan niet langer vlugten!" Magtloos, op den grond gezegen,

Sluiten