Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 51 )

Mijn Rau! gaa vrolijk naar den kerker —Hij is de rustplaats op den weg!

Ook daar zal 't lot ons faamen voeren! Mijn Rau, daar zal ik bij u zijn!

Maar welk een held're, fchoone, morgen

Verfpreidt zijn' aanblik in mijn ziel! Mijn vriend, ik voel een ander leven —

Ik voel een onbekende kragt! Zou dit een aanblik van den morgen

Des onbevlekten levens zi:n

Wanneer de Dood, vertwijfeld, nad'reu,

Ons uk zijn' kerker voeren zal? o Ja! ik zie, hem bevend, nad'ren!

Hij aarzelt fluit den kerker op!

D 2

Sluiten