Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(55)

Ons opyurdj, tot God!. Dan zien wij, mijn Chloë, Eens Iagchend naar de aarde, Met lagchtjes der eng'len, En zeeg'ncn het graf!

Neen! beef niet, mijn Chloë!

Geen Dood zal ons fcheiJen! .

De vader vergrimde, Op 't zondigend menschdom: De ontfaglijke blikfem, Der godlijke wraake, Verlichtte den hemel, Biet fchriklijken luister! „ Ik zal hen verdelgen!" . . . Deze uitfpraak des vader's D 4

Sluiten