Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 56 )

Klonk dreunend en fchriklijk, En fchudde den hemel! Al c'e engelen vielen, Eerbiedig en (idd'rend,

Op 't aangezigt neder

Zij vielen en zweegen. —.

Een aak'lige fiiite Vervulde den hemel! Daar ruischte de blikfem, Daar rolden de woorden : ,, Ik zal hen verdelgen!" Nog fterker, dan voormaals, Door 'ï ruim van den hemel!

Maar beef niet, mijn Chloë! Geen Dood zal ons fcheiden! ,

Sluiten