Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN GOD.

Ik heb mijn lier, voor u, hefbaard, En 'k nader bevend voor uwe oogen, Daar gij, door 't ruim der hemelboogen

Op vleugels van uw almagt, vaart!

Voor u, die, in het eeuwig licht, Uvv' trotfchen zetel hebt geffigt,

Een' troon, ontfaglijk als uw wezen! Voor u, die immer liefde zijt!

Maar hun, die uwe magt niet vreezen, Een fchriklijk wreeker zijt!

Sluiten