Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A A N

Mr. J. H I N L Ó P E N.

Van waar die zwaare, fombre flilte,

Die thans mijn' geest geheel bedekt, De blijdfchnp, in mijn' jongen boezem,

Geheel en al verfiaauwen doet? Ik zie het blij gelaat der fchepping,

Met onverfchillige oogen, aan; Haar lagchen doet mij meer gevoelen,

Dat thans mijn hart behoeftig isl E

Sluiten