Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

L A V A T E R.

Offchoon mijn oog u nimmer heeft gezien,

Mijn jeugdig hart bemint, eerbiedigt u!

Gij zijt, voor mij, een waar, een teder vriend!

Hoe menigmaal verhefte zich mijn ziel,

Geheel vervuld van uw menschlievenheid!

Dan zag mijn oog, door ruimten*, mij weleer

Geheel en al nog duister, onbekend.

Ik voelde al vroeg , iets vreemds, iets ongewoons,

Sluiten