Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

Bij dit gezigt zijn waardigheid gevoelt, En 't kloppend hart, tot zijnen God, verheft; Die noemt uw' naam, met eerbied, en zijn ziel Gevoelt haar kragt, als ze aan uw grootheid denkt

o Ed'le man! eens zal mijn oog u zien, Als, na den nagt, den langen nagt des tijds, De morgenftond der eeuwigheid verrijst, En wij, met hem, verrijzen uit ons graf: Dan fuel ik u, al juichende, in 't gemoet! Dan ziet uw oog, in mijn verrukt gelaat, Den heeten gloed van mijne dankbaarheid!

Sluiten