Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö IJ H ET GRAP

van

J. 13 F. L L A M Y,

X)e Lente, Bkllamv! daalt wéér, al lagchend', neder,

De blij Je tortel kirt; de leeuwrik zingt zijn lied; De zang der blijdfchnp galmt, door'truim des hemels, weder, Maar ach!... gij flanpt in 't graf... en hoort die zangen niet. De roos moge uit het knopje breken, Gij zult haar op uw borst niet (leken. . . . De zephyr kuscht den dauw van 't groenend blaadjen ar, U ftrcelt die zephyr niet .... gij (hapt in 't liiüe graf.

4

Sluiten