Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs)

Uw grondtrek Belt.amy !'was tedre ménfchënlfefde i Zfj gloeide in ieder woord tot in uw uiterfle uur. De droefheid griefde uw ziel, wanneer ze uw' naasten griefde: Het hart eens menfchenvrinds is 't pronkftuk der natuur. Hij komt aan 't beeld diens fcheppers nader, Van wièn 't heelal roept „ hij is vader!" Men noem' geen fterfling groot, ten top van eer geraakt! Hij, hij is 't grootst op aard, die meest gelukkig maakt.

Gij vlecht geen lauwerkrans om 't hoofd dier moordenaren,

Wier voet, langs bloed en puin, den gloritroon beftijgt. Gij zingt een' Washington na 't barnen der gevaren: Zo zingt de nachtegaal, wanneer de donder zwijgt.

Gij zingt .... de flaaf bloost in zijn boeijen, De dwingland grijnst .... de Belgen gloeijen.... Wie zegent d'eedlen Bard der ware grootheid niet? Het choor der englen zwijgt, en luistert naar zijn lied. A 2

Sluiten