Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURKUNDIGE VERHANDELING.

over een

Z WAVE LAG TIGE NEVEL

den 24 Juni 1783

In de Provintie van STAD en LANDE en naburige Landen waargenomen.

door

SEBALD JUSTINUS BRUGMANS

A. L M., Do&or in de Wijsbegeerte en Geneeskunde, thans Hoogleeraar in de Kruidkunde te Leyden , Lid van de Koningl. Aca* demien der Wetenfchappen te Dyon , Gottingen, en van de Genootfchappen te Edinburg, Londen, Groningen, enz.

TE LEYDEN, B ij A. et J. HONKOOP,

MD C C l 1 XX f I i

sv Jr

Ex Legato VERRIJST.

Sluiten