Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^tie hier, myne waarde Staö en Landgenoten , eene verhandeling, die uit het akelyg toneel, dat zeer onverzvagt op den 24 en 2$ Juni over onze tuinen en velden verfpreid wier de, geboren is.

' Het geen gebeurd is, was te opmerhemvoaar-

dig om niet opgetekend, en aan de Natuurkundigs Liefhebbers van andere plaatzen medegedeelt te zvorden. Te meer daar men zig niet lan erinneren iets diergelyhs of hier of in naburige landen te voren ooit gezien te hebben , en het overal onder dezelvde gedaante zig vertoont heeft. — Men vergelyke het geen in onze Pmvintie, in Friefland, het ganfche Land' fchap Drenthe en "t begin van Overyffel gebeurt is met het geen in het naburig Oo/Ifriejland waargenomen •wierde, en men zal overal het zelvde ver/chynzel aantreffen, gelyk^ my door uittrekzels van brieven uit Leer, Wmer, Eonda en Embden, die my door de Heereji van Olst, en Ren^ud der Medicinen DoBor in de Scheemda, kundige beminnaars

der Natuurkunde zyn medegedeelt, gebleken is. .

De nevel heeft zig over de zeven Provintien en mogelyk veel verder, dog niet overal met een

zwa-

Sluiten