Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

kring zoude zyn. Zonder dampkring zouden w$ de zon met de bovenfte rand onder de Gezigteinder zien duiken, alsze die met de onderfte fchynt aanteraken. —— Dan door de zwavelagtige damp een fterker buiging of breking door de dampkring veroorzaakt zynde, hebben wy ook langer de Zon boven de Gezigteinder befchoud.

Hoe hoog deze zwavelagtige nevel zig uitge»' ftrekt heeft durf ik niet bepalen. Zy was hoog genoeg om de toppen dér hoogfte bomen aamedoen; egter heb ik uit andere omftandigheden met veel waarfchynlykheid kunnen opmaken, dat de dampkring in een groter ;afftand van dé oppervlakte der aarde zeer helder was.

Ook is zeer aanmerkelyk de kragt waar mede deze nevel door alles heen drong, dat maar enigzints aan de buitenlugt blootgefteld was. Men is de zwavelreuk in de huifen en byzondere vertrekken ontwaar geworden, zo als ik zelvs ondervonden

hebbe, én my door andere verzekert is. . In

de blote lugt is geen heg, geen kaft, 'tenzy van al« le kanten zorgvuldig gefloten, bevryd gebleven. . Planten op kleine binnenplaatzen, alwaar ze van alle kanten door hoge huifen omringt als tuflchen vier muren ftonden, planten door bomen befchut of A 4 doo^

Sluiten