Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S> )

■'s morgens- 's middags 's avonds

te 7 uur te 2 uur teiouur

'den 20. - 28,11,62. - 29,0,12. - 29,0,5»

21. - 29,1,5. - 29,2,38. - 29,3,5.

22. - 29,5,38. - 29,6. . - 29,6,5. ? 23- - 29,7,25. - 29,7,5. - 29,7,62.

24.' - 29,7,5. - 29,7,38. - 29,7. -

• 25. - 29,6,38. - 29,6. - 29,6.

26. - 29,5,5. - 29,5,5. - 29,5,5.

27. - 29,5,5. - Ü^S'S- ■ - 29,5,62.

28. - 29,6,75, - 29,6,5. - 29,6. .

'Men ziet hier uit voor eer[ï de fnelle voortgang die de Barometer in het klimmen' zedert den 20 Juni gemaakt heeft, die al zeer aanmerkelyk 'is; eri ten tweeden dat de Barometer het höogile ftond, toen de nevel terftond daarna het/merkwaardigfte was, en deze allengskens verminderende, ook de Barometer is beginnen te zakken.

Ik weet zeer wel, dat de verandering der Barometer, over het geheel genomen, meer aan de onftandvaftigheid der winden als aan de drukking van een meerdere of mindere hoeveelheid' der 'dampen, die in de lugt opgetrokken worden, toe te fchryven is, maar zeker gaat het ook, dat tog deze laafte oorzaak iets tot die veranderingen toeA 5 brengt.

Sluiten