Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

aïs by een dadelyken of voorafgaanden Zuidvees»

ten, Zuiden of Zuidooften Wind. Dit is

ook in ons geval gebeurt. Egter is het opmerkelyk dat een nevel, die zo zigtbaar was,; zo lang met .een wind uit het Noorden heeft ftand gehouden. Het geen van zelvs een bewys uitlevert van de groote af ftand, tot welke zig de nevel zal uit-

ftrekt hebben, Alle plaatzelyke nevels ver-

dwynen aanftonds door de wind; egter heeft zelvs de zware zwavelnevel onder een zagte wind meef dan 24 uur geduurt.

§ IV.

Uitwerking op Dieren.

Na een algemeene, en zo veel my doenlyk i$ geweeft naukeurige fchets van de zwavelnevel gegeeven te hebben, zal ik deszelvs invloed op dieren en planten befchouwen, die zo onverwagt als opmerkenswaardig is.

Uit het geen wy zo even verhaalt hebben en vafl de ware aart dezer zwavelagtige nevel verder zal gezegt worden, kan men ligtelyk nagaan, dat dezelve met vreemde, en wel prikkelende delen i$ bezwangert geweeft, die niet konden milTen om

ge-

Sluiten