Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

geduirig ingeademt zynde, cp 'smenfchen geftel, voornamelyk dat wat gevoelig was, een onmidde-

lyken invloed te hebben. Zie hier wat er

yan waargenomen is. Vele hebben-een onge¬

wone aandoening, drukking, en pyn in het hoofd gevoeld, andere een móeilykheid en benautheid in •de ademhaling-, gelyk men ondervind als lugt, door het branden van zwavel befmet, word ingeademt. Andere, en die wel eer door een Astlma convidfivum waren aangedaan geweeft, wier Jongvezeïs dus niet alleen gevoeliger, maar ock vaardiger waren , cm zig tegensnatuurlyk t' zaam te trekken, kregen eenigcn nieuwen aanval van deze ziekte. Gemelde ongemakken wierden voornamelyk inde

open lugt gevoeld. In de huifen bleev het

by een gevoel van drukking in het hoofd,of op de borft. Dan ik herhaie, om niets by vergro¬

ting optegeeven, dat het een of ander van het opgenoemde niet by allen, maar by veele is waargenomen , die vooral in de nademiddag van de ufiio. zig in de blote lugt bevonden, en wier geftel voor 's weders aandoeningen fehynt gevoeliger geweeft te zyn.

Gode zy ondertuflehen dank, dat geen befmettinge hoe genaamt , of voortduirende nadeclige gefteldheid voor de me-nfeh uit deze nevel geboren is.

Sluiten