Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i5 )

Ik doe dit verflag op eigen ondervinding. Zo dra ik namelyk zag wat er gebeurt was, heb my gefpoed na de Academie en andere tuinen Slna d$ omliggende velden, weiden, bosjes etc. En uil aantekeningen op de plaats zelve gemaakt, en me? elkander vergeleken, is de volgende lyfi geboren, om welke egter niet te breed uit te doen lopen, ik alleen die planten aantekene, die of my het aanmerkelykfte voorkwamen, ) of een ieder dagelyks

voor ogen heeft. Ik bediene my van de

geflagt en zoortnaam van Linnaeus , om deskundigen niet te verwarren, en voeg er telkens zo veel mogelyk de Vaderlandfche naam by, om my voor hen, die meer Liefhebbers als Kruydkundigen zyn, te doen verftaan.

De Lyft is verdeelt in vier delen.

I. Behelft de planten die het.meeft geleden hebben.

II. Die minder als de vorigen, dog egter zeer

merkelyk befchadigt zyn.

III. Bevat de planten, die hier en daar, dog over het geheel weinig aangedaan zyn.

IV. Behelft eindelyk planten, die in het geheel niets of ten minften zo weinig geleden hebben, dat het naulyks noemenswaardig is.

Ik

Sluiten