Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16 )

' Ik eririneré nog maar alleen, dat de trap van aandoening over het geheel genomen is, zo als dezelve het meeft heb waargenomen , en niet zo als ze in 4en byzonder geval bevonden wierde. I. Planten door de nevel het meest bijchadigt.

• Acorus Calamus, Calmiis.

■ Apium Petrofelinum. Peterjeliel Voornamelyk

die oud en gefneden was. ' Asphodelus lutens. Geele Affodil.

— ramofus. Affodil met takken.

• Bolgcwaffen. Deze behoren hier bykans alle,

ook de Africaanfche, zynde voor her overige de Planten uit dat Land bykans geheel bevryd' ' - gebleven, zo wel die in de vrye lugt als bedekt waren.

Calendula officinalis. Goudsbloem.

Carthamus lanatus.

Carpinus Oftrya.

Centaurea Cyanus. Koornbloemeri, Roggebloemen,

Scabiofa.

! .. L Iacea. Knoopkruyd.

„ Benedicta. Gezegende DifieL

I Corylus avellana. Hazelnoteboom. " Cytifus Laburnum.

Diéramnus albus. Èffenkruyd.

Dipfacus fullonuni, Kaarden.

Fras

Sluiten