Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21 )

Datura. Van deze zyn zelvs eenige in de kaft

aangedaan. Dianthus. Epilobium.

Equifetum arvenfe. Heermoes, Paardeflaart. Erica. Heide. Ten rainften de meefte zoorten. Euphorbia. Wolfsmelk, Wouw, etc. Geranium mofchatum. Ruikend Ojevaarsbek. Hiffopus officinalis. lmpatiens Chinenfis. Inula Helenium. Alandwortel. Iunci. Biezen.

Lactuca fativa. Latouw en Kropfalade.

Lathyrus. De meefte zoorten.

Liguftrum vulgare. Ligufter, Keelkruyd.

Lotus Iacobaeus.

Lupulus. Luphi.

Mercurialis annua. Bingelkruid.

Myrica Gale. Drenthfche Theeboom.

Phellandrium aquaticum. Waterfcheerling.

Philadelphus coxonarius. Bastaard lasmyn.

Pinus Larix. Venetiaatifche Terpentynbootn»

Plantago major. Weegbree.

• — media. Ruige Weegbree.

, lanceolata. Hondsribbe of kleineWeegbree.

Prunus Armeniaca. Abricoosboot»,

B 3 Va-

Sluiten