Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C atf )

§ VI.

Nadere bepalingen van de wyze op welke de Bomen en Planten aangedaan zyn.

In liet algemeen kan men zeggen, dat niet het vrugtbeginzel, en dit is een grote zegen, maar de bladeren zyn getroffen; en zie. hier hoe zig de tekens daar van reeds in de nademiddag'op de 24de Juni openbaarden. Dan ook hier in heeft een grote

verfcheidenheid plaats gehad. ! In het begin

zag men by vele kleine vlekjes, voornamelyk by boom en heesterbladen aan de benedende oppervlakte dus het eerst aangedaan; dog by de bladen der planten kwamen deze vlekjes aan de beide oppervhktens onverfchillig voor, die draks in getal en omtrek toenemende, het blad of voor het geheel of ten minden voor een groot gedeelte een verdort

aanzien gaven Deze trapswyze verandering

was by ;.lle bladeren niet even derk. By zommige heeft zig het verderf niet over het ganfche blad uitgedrekt. Deze blyven voortgroeien, maar worden van tyd 'tot tyd met paadjes doorboord, daarze

getroffen zyn. Zommige fchenen als in een

ogen-

Sluiten