Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

gïfton of brandbare zelfstandigheid. • r ■ ■- Laat ons dit verder door proeven en waarnemingen onderzoeken. -

§ VIII.

Nadere bepaling der verfchynzels, die de beftanddelen der Zwavelnevel voortbrengen.

-Om zo veelte naukeurigex de vvyze nategaan, op* welke zo veel byzonderhèden uit onze verneveling geboren zyn, is het nodig op te geven, wat ieder beftanddeel der zwavelnevel, indien het afzonderlyk gewerkt hadde, zoude gedaan hebben, daarna wat dezelve te zamen konden uitvoeren.

Een nevel als een waterdamp befchouwt kan yolftrekt geen nadelige gevolgen op de groei van bomen en planten hebben, maar zal dezelve veel eer ten hoogften bevorderen, indien door voorafgaande fterke hitte het aardryk en het benedenfte deel des dampkrings van het vrugtbaar water, dat is, het gewone voedzel der groeiende wezens beroofd is.

Zodajiige zyn de fchadeloze nevels, die aan on«

C 2 Z$t

Sluiten