Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

nei-i en Aalbezieboraen gelegt zyn, en ftoppe het glas wel toe, dan zal men zien, dat de laatfte reeds een verwelkerde gedaante en geelagtige kleur aannemen, als de eerfte nog gene de minfte verandering tonen. Ia zelvs worden deze geheel niet aangedaan, als de zwaveldamp van het begin der proeve zeer dun genomen word, terwyl men in de andere altoos eenige verandering in kleur, die zig over het gehele blad gelykmatig uitftrekt, gewaar v\ ord.

Het onderfcheid in de houding der bladeren is het meefte zigtbaar, indien men deze met water bevogtigt voor datze in een zware zwaveldamp gedoken worden, en daar door nog nader koomt aan het geval van onze zwavelnevel, die onder en mei een voorafgaande waterdamp, de bladeren der gewaifen kan gehouden worden eenigzins bevogtigt aangetroffen te hebben. In dit geval, zeg ik, is het onderfcheid in de houding der bladeren het grootfte. Men ziet bladeren van Turkfehe bonen, Koolbladeren enz. nog langen tyd volkomen fris, terwyl de bladeren van Aalbezie, Pruim en andere bomen reeds haar kleur verliezen. Ja ik zoude den Natuur volkomen agten nagebootft te hebben, indien de verkleuring der bladen onder en met voorafgsande vlekken gefchiede. Dan deze wierden in onze proeven nog niet waargenomen. C 3 Eia-

Sluiten