Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

gevoed worden, terwyl het blad omgekeert .zynde nauwlyks in ftaat is zig zelvs voor een korten tyd te' onderhouden.

4. Waarom vallen de bladeren af? Omdat een blad wiens inwendig maakzel bedorven is, niets' meer uit de lugt kunnende trekken, geen verder voedzel aan de vezelen die de bladderig uitmaken, en waar mede deze a'an de tak vast is, word medegedeelt ; dus deze vezelen verrotten of verdrogen en' niet meer in ftaat zyn het blad te onderfteunen.

5. Waarom vallen vele bloemen en vrugt en af, terzvyl andere vermageren ? Dit hebben wy reeds beantwoord. De bloemen en vrugten worden door de bladeren gevoed. Dus geen of geen genoegzaam' goed voedzel ontvangende na mate de bladeren meer of min zyn getroffen, vallenze in het eerftq geval terftond af, en vermageren in het tweede. Dog dit word op een byzondere wyze in de tegenswoordige omftandigheid vergoed, gelyk wy aanftonds zullen zien.

• 6. Waarom zyn bomen die gefnoeit zyn over het geheel meer aangedaan ah de andere ? Om dat alle delen ook de bladeren van een gefnoeide bponj' volzappiger zyn; dus van dezelvde oorzaak die eenig bederf te wege brengt ü^ter en fterker aangedaan worden.

Waar*

Sluiten