Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5i )

ze fchadeloosheid tot hier toe door de ondervinding volkomen beveiligt.

§ XI.

Oorzaak van de Zwavelnevel.

De oorzaak van een verfchynzel te verklaren is altoos de moeilykfte taak, en ik ga er niet dan fchoorvoetende toe over. Evenwel mag ik deze verhandeling niet fluiten, zonder myne gedagten hier over gezegd te hebben. Men kanze houden voor blote gillingen; ook is dit ftuk voor geen wiskundige betoging vatbaar.

De voornaamfte verfchynzels hebben wy op gronden van Scheid-en Kruidkunde verklaart uit de werking van een zwavelzuur met wateragtige delen

vermengd. Kan dit fteek houden, dan moet

van zelvs vervallen, het geen vele aan een vorst, andere aan de zware honingdauw als de oorzaak

dezer verfchynzels hebben toegefchreven.

Geen van beiden ftrookt met de uitwerkzels die wy gezien hebben. Want wat er ook van het eerfte, vooral ten platten lande, mag geweest zyn, zeker gaat het volgens een gemeene en ftandvastige ondervinding, dat vele planten, als Turkfche D 2 b«5

Sluiten