Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 53 )

anders als honingdauw by onze verfchynzels heeft plaats gehad, fchoon wy niet ontkennen, dat het een of ander by de verwoefting na den zwavelagtigert nevel waargenomen, gelyk vlekken en ftrepen op linnen dat te bleken lag, beter aan honingdauw als aan onze verneveling kan toegefchreven worden.

Kan ook onze vei heveling tot de zogenaamde Zee-vlammen behoren? Zo zeltzaam als die hier worden waargenomen, zo algemeen zyn ze in Holland vooral langs de kuiten van de Noordzee, waar uit ze opkomen. Zy verfchroeijen het geboomte, doen de bladeren inkrimpen en zwart worden, zo dat zy als de pelten der buitenplaatzen worden aangemerkt. Dus hebbenze eenige overeenkomst met onze verneveling. Dan wyl de

Zee-vlammen zig nooit zeer ver uitftrekken,

een Hinkende dog geen zwavelagtige nevel aanvoe-

ren> ook de plantgewaffen, na het geen er van

heb kunnen gewaar worden, op een andere wyze aandoen, als onze zwavelagtige nevel, wil ikze beide wel tot een geflagt, maar kanze niet tot een zoort brengen.

Ondertuflchen kwam 't in het begin niet zeer enwaarfchynlyk voor, dat onze verheveling mede

uit het Noorden was aangevoert. Dan de

Heer van .Olst, een uirgeftrekte handel ook. over D 3 de

Sluiten