Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5« )

waar ze weder door den dauw, den regen, of een onweder met donder verzelt na de aarde te rug keeren. Deze zyn de voornaamfte onder de gewone middelen, yoLens welke de overtollige zwavel uit 4e dampkring ^eloost wordt. — De Zwavel die in de dauw is word overtuigend gezien, indien men

deze verneveling fcheikundig onderzoekt.

By de donder wordt ze onmiddelyk waargenomen,

als huizen of molens hier door getroffen zyn. Een

fterke zwavelreuk verzelt dan de omlijgende lugt, ja men heeft er zomtyds kleine wolken van zwaveldamp by waargenomen.

Dan niet alle die opgenoemde middelen, nog zelvs de voornaamfte daar onder, zyn tot op dezen dag veel voorgekomen. De dauw is niet boven gewoonte fterk geweeft, het; heeft weinig geregent, en nog minder gedondert. Daarentegen was de hitte nu en dan geenzins gering. Uit al hetwelk men kan opmaken, dat er in onze en omliggende dampkring zeer veele zwaveidelen geweeft zyn, die op een andere tyd en plaats, door de Electrike ftoffe die in de lugt is, tot een onweder van donder

en blikzem zouden gefchikt zyn geworden. >

Dog men veronderftelle nu (en dit maakt de byzondeie bepalinge uit van den ftaat des dampkrings) dat deze Electrike ftoffe door de waterdamp, die

er

Sluiten