Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 58 )

verwonderen is, dat wy van tyd tot tyd, zolang deze geileldheid van de dampkring blyft, eenige zwavelagtige reuk by de nevel ontwaar worden.

Ik heb by de Hoog Eerwaarde Natuurkundige Heer G. Kuipers de zuring, die kort te voren afgefneden. en weder welig uitgelopen was, door een nieuwe fbrting van eenig zwavelzuur op den

5 july getroffen gezien. Ook heb ik zelvs

den 8 Jury iets zwavelagtigs in de voortdurende nevel geproevt zonder egter eenige fchadelyke gevolgen te hebben waargenomen. Het zwavelzuur was hier toe te weinig en dus te zwak.

E Y N D E.

Sluiten