Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A F S C H E I D.

't Lot doe vrij, 't lot doe vrij

Hier u eenzaam, ginder mij, Om elkanders afzijn treuren , 't Kan den band toch niet verfcheuren

Die uw ziel aan mij verbindt,

Beste vrind! beste vrindl

Waar mijn voet, waar mijn voet, 't Eenzaam pad betreden moet, In de naarfte wildernisfen, Daar ik zugtend u moet misfen , Daar verzelt, daar troost en ftreelt Mij uw beeld, mij uw beeld.

't Gansch heelal, 't gausch heeial Waar me een ledig traanendal, Zoo uw min het niet bezielde , Zoo ik daar met U n'et knielde Voor den Stuurder van ons lot, 's Aardrijks God, 's aardrijks God.

Sluiten